Xience Sierra
Xience Sierra
Xience Sierra
Xience Sierra

Xience Sierra

  • Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Everolimus dành cho tổn thương phức tạp
  • Stent XIENCE Sierra™ Khung giá đỡ động mạch vành cho cả những tổn thương phức tạp Thiết kế của Stent XIENCE Sierra™ không giống với các loại Stent phủ thuốc khác. Với thiết kế độc đáo, Stent XIENCE Sierra™ đã được chứng minh mang lại kết quả tốt hơn cho bệnh nhân trong quá trình can thiệp và xa hơn nữa
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá: Xience Sierra
Liên hệ chúng tôi