Proglide
Proglide

Proglide

  • Dụng cụ đóng mạch bằng chỉ ngoại khoa
  • Hệ thống Perclose ProGlide™ SMC là một công nghệ giúp thực hiện quá trình đóng mạch an toàn khuyến khích quá trình lành sẹo.
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá: Proglide
Liên hệ chúng tôi