Trek/Mini Trek
Trek/Mini Trek

Trek/Mini Trek

  • Bóng nong động mạch vành loại bóng đa lớp
  • Thiết kế độc đáo của bóng nong động mạch vành loại bóng đa lớp TREK™Coronary Dilatation Catheter cung cấp sự chuyển tiếp mượt mà thông suốt.
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá: Trek/Mini Trek
Liên hệ chúng tôi