Máy điện tim 6 kênh
Máy điện tim 6 kênh
Máy điện tim 6 kênh
Máy điện tim 6 kênh
Máy điện tim 6 kênh
Máy điện tim 6 kênh
Máy điện tim 6 kênh
Máy điện tim 6 kênh

Máy điện tim 6 kênh

  • Máy thu nhận đồng thời 12 đạo trình điện tim, in cùng lúc 6 kênh điện tim.
  • Có màn hình 7 inch, 64.000 màu hiển thị sóng điện tim và điều khiển cảm ứng
  • Hỗ trợ Worklist, DICOM, XML.
  • Hỗ trợ kết nối PACS, HL7
  • Có thể lưu trữ 200 bản ghi ECG tại bộ nhớ trong
  • Hỗ trợ kết nối hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, chẩn đoán bệnh nhân từ xa
  • Hãng sản xuất: Philips Goldway (Shenzhen) Industrial thuộc Philips Medical System
  • Nước sản xuất: Trung Quốc
  • Mã hàng hoá: PageWriter TC10
Liên hệ chúng tôi