Máy điện tim 16 đạo trình
Máy điện tim 16 đạo trình
Máy điện tim 16 đạo trình
Máy điện tim 16 đạo trình

Máy điện tim 16 đạo trình

  • Máy thu nhận đồng thời 16 đạo trình điện tim
  • Màn hình 15 inch, 64.000 màu hiển thị sóng điện tim và điều khiển cảm ứng
  • Xuất dữ liệu PDF, XML
  • Hỗ trợ kết nối DICOM, PACS, HL7
  • Hỗ trợ kết nối hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, chẩn đoán bệnh nhân từ xa
  • Hãng sản xuất: Philips Medical Systems
  • Nước sản xuất: Trung Quốc
  • Mã hàng hoá: PageWriter TC70 Cardiograph
Liên hệ chúng tôi