Máy điện tim 12 kênh
Máy điện tim 12 kênh
Máy điện tim 12 kênh
Máy điện tim 12 kênh
Máy điện tim 12 kênh
Máy điện tim 12 kênh
Máy điện tim 12 kênh
Máy điện tim 12 kênh
Máy điện tim 12 kênh
Máy điện tim 12 kênh

Máy điện tim 12 kênh

  • Máy thu nhận đồng thời 12 đạo trình điện tim, in cùng lúc 12 kênh điện tim.
  • Màn hình 10.4 inch, 64.000 màu hiển thị sóng điện tim và điều khiển cảm ứng
  • Xuất dữ liệu PDF, XML
  • Hỗ trợ kết nối DICOM, PACS, HL7
  • Hỗ trợ kết nối hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, chẩn đoán bệnh nhân từ xa
  • Hãng sản xuất: Philips Goldway (Shenzhen) Industrial thuộc Philips Medical System
  • Nước sản xuất: Trung Quốc
  • Mã hàng hoá: PageWriter TC50 Cardiograph
Liên hệ chúng tôi