Allure RF PM3222
Allure RF PM3222

Allure RF PM3222

  • Thiết bị tái đồng bộ tim (CRT-P) có chức năng tạo nhịp tái đồng bộ
  • Thiết bị tái đồng bộ tim (CRT-P)
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá: Allure RF PM3222
Liên hệ chúng tôi