Endurity PM1162 (Máy tạo nhịp cấy trong cơ thể )
Endurity PM1162 (Máy tạo nhịp cấy trong cơ thể )

Endurity PM1162 (Máy tạo nhịp cấy trong cơ thể )

  • Máy tạo nhịp tim một buồng hỗ trợ điều trị các rối loạn nhịp chậm
  • Máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số, tương thích MRI
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá:
Liên hệ chúng tôi