WorkMate™ Claris™ Recording System
WorkMate™ Claris™ Recording System

WorkMate™ Claris™ Recording System

  • Hệ thống ghi nhận và theo dõi tín hiệu điện sinh lý tim
  • Hệ thống ghi nhận và theo dõi tín hiệu điện sinh lý tim qua điện tâm đồ bề mặt và điện tâm đồ trong buồng tim, rồi chuyển đổi sang tín hiệu số. Sau đó, hệ thống thực hiện các đo đạc, phân tích, kích thích tim theo chu trình, truy xuất dữ liệu trong thủ thuật hoặc ngoài thủ thuật
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá:
Liên hệ chúng tôi