EnSite Precision™ Cardiac Mapping System Model EE 3000
EnSite Precision™ Cardiac Mapping System Model EE 3000

EnSite Precision™ Cardiac Mapping System Model EE 3000

  • Hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim trong không gian 3 chiều
  • Hệ thống tạo lập bản đồ điện sinh lý tim và định vị các catheter (ống thông), hiển thị vị trí các catheter trong không gian ba chiều (3D) và hiển thị bản đồ điện học của tim dưới dạng sóng tuyến tính và bản đồ đẳng thế 3D động của buồng tim
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá:
Liên hệ chúng tôi