Unify Assura CD3361-40QC
Unify Assura CD3361-40QC

Unify Assura CD3361-40QC

  • Thiết bị tái đồng bộ tim có phá rung tim (CRT-D) có chức năng tạo nhịp tái đồng bộ 2 thất, đồng thời điều trị các rối loạn nhịp nhanh có thể gây ra đột tử
  • Thiết bị tái đồng bộ tim có phá rung tim (CRT-D)
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá: Unify Assura CD3361-40QC
Liên hệ chúng tôi