Therapy Ablation Catheters
Therapy Ablation Catheters
Therapy Ablation Catheters
Therapy Ablation Catheters

Therapy Ablation Catheters

  • Ống thông (catheter) đốt điều trị rối loạn nhịp bằng sóng có tần số radio RF
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá:
Liên hệ chúng tôi