Inquiry Steerable Diagnostic Catheter
Inquiry Steerable Diagnostic Catheter
Inquiry Steerable Diagnostic Catheter
Inquiry Steerable Diagnostic Catheter

Inquiry Steerable Diagnostic Catheter

  • Ống thông (catheter) chẩn đoán điện sinh lý tim, tay cầm lái hướng
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá:
Liên hệ chúng tôi