Quadra Assura CD3367-40QC
Quadra Assura CD3367-40QC

Quadra Assura CD3367-40QC

  • Thiết bị tái đồng bộ tim có phá rung tim (CRT-D) có chức năng tạo nhịp tái đồng bộ 2 thất, đồng thời điều trị các rối loạn nhịp nhanh có thể gây ra đột tử
  • Thiết bị tái đồng bộ tim có phá rung tim (CRT-D), tương thích MRI
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá: Quadra Assura CD3367-40QC
Liên hệ chúng tôi