OPTIS™ Imaging Systems
OPTIS™ Imaging Systems
OPTIS™ Imaging Systems
OPTIS™ Imaging Systems
OPTIS™ Imaging Systems
OPTIS™ Imaging Systems

OPTIS™ Imaging Systems

  • Hệ thống Hình ảnh OPTIS™ là một hệ thống tích hợp OCT cao cấp và đo lường sinh lý mạch máu động mạch trên cùng một nền tảng, giúp hỗ trợ quyết định trong quá trình thực hiện PCI (phẫu thuật can thiệp đặt stent).
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá:
Liên hệ chúng tôi