Hệ thống điện tim gắng sức
Hệ thống điện tim gắng sức
Hệ thống điện tim gắng sức
Hệ thống điện tim gắng sức
Hệ thống điện tim gắng sức
Hệ thống điện tim gắng sức
Hệ thống điện tim gắng sức
Hệ thống điện tim gắng sức
Hệ thống điện tim gắng sức
Hệ thống điện tim gắng sức

Hệ thống điện tim gắng sức

  • Máy điện tim gắng sức hoạt động với thảm chạy, xe đạp gắng sức
  • Module theo dõi bệnh nhân không dây, kết nối thông tin hai chiều và bộ công cụ hỗ trợ lâm sàng chuyên sâu
  • Màn hình hiển thị sơ đồ gắn điện cực, trạng thái kết nối điện cực, trạng thái pin, cường độ tín hiệu điện tim
  • Hãng sản xuất: Philips Medical Systems
  • Nước sản xuất: Mỹ
  • Mã hàng hoá: ST80i
Liên hệ chúng tôi