Livewire Electrophysiology Catheter
Livewire Electrophysiology Catheter

Livewire Electrophysiology Catheter

  • Ống thông (catheter) chẩn đoán điện sinh lý tim, tay cầm lái hướng
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá:
Liên hệ chúng tôi