Inquiry Fixed Curve Diagnostic Catheter
Inquiry Fixed Curve Diagnostic Catheter

Inquiry Fixed Curve Diagnostic Catheter

  • Ống thông (catheter) chẩn đoán điện sinh lý tim, độ cong cố định
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá:
Liên hệ chúng tôi