Inquiry AFocus II Diagnostic Catheters
Inquiry AFocus II Diagnostic Catheters

Inquiry AFocus II Diagnostic Catheters

  • Ống thông (catheter) chẩn đoán, lập bản đồ tim trong không gian 3 chiều
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
  • Mã hàng hoá:
Liên hệ chúng tôi