05.01.2024

Bảng giá công khai danh mục hàng hóa 2024

Công ty TNHH công khai giá trang thiết bị y tế ủy quyền nhập khẩu và phân phối như sau: 

Danh sach TTBYT cong khai gia